logo 1000 breed

Sterrenspektakel Outdoor

27 augustus 2022
Festivalterrein De Lage Weide
Warnsveld

Terrein open : 18.00 uur
Aanvang: 19.00 uur

Line up

sterrenspektakel outdoor

Festival Informatie

Voorverkoop

Consumptiemunten

Consumptiemunten bedragen € 2,50 per stuk. Munten worden na het evenement niet ingenomen. De munten van de Dorpsfeesten Warnsveld blijven bruikbaar voor het Dorpsfeest volgend jaar.

sterrenspektakel outdoor

huisregels

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie van het evenement en de bezoekers van dit evenement.
Door het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met dit reglement.

MEDEDELING:

Tot onze grote spijt hebben wij als bestuur van de Dorpsfeesten Warnsveld moeten besluiten de Dorpsfeesten te verplaatsen naar 26, 27 en 28 augustus 2022.

Door de grote onzekerheid waarin wij nu verkeren over het wel of niet door kunnen laten gaan van de Dorpsfeesten in verband met eventuele overheidsmaatregelen inzake corona wordt het voor ons te kort dag om het evenement op de juiste wijze nog te kunnen organiseren.

Wij hebben met veel enthousiasme, passie, doorzettingsvermogen getracht het dit jaar doorgang te laten vinden echter is het ons nu onmogelijk gemaakt. Wij betreuren het ook voor alle artiesten, boekingsburo’s, de enorme hoeveelheid vrijwilligers,  sponsoren, de lokale horeca, alle partijen voor de voorzieningen en de bezoekers dat het dit jaar geen doorgang kan vinden. Voor ons als bestuur een enorme teleurstelling die behoorlijk hard inslaat.

Reeds aangekochte tickets, ook die van 2020 blijven geldig voor volgend jaar. 

Mocht u toch uw geld terug willen ontvangen dan graag een mailtje naar info@dorpsfeestenwarnsveld.nl

Wij hopen u volgend jaar te mogen verwelkomen.

01. Minimum leeftijd ( en alcoholgebruik)
Er geldt geen minimum leeftijd voor het Sterrenspektakel. Bij de entree wordt streng gecontroleerd op de leeftijdsgrens van minderjarigen op het gebruik van alcohol. Zoals gesteld in de Drank- en Horecawet is de minimumleeftijd voor het nuttigen van alcohol minimaal 18 jaar. Ook het doorgeven van alcoholische drank aan bezoekers onder 18 jaar is streng verboden.
02. Legitimatie verplicht
Legitimatie is verplicht voor iedereen, dus ook voor 21 jaar en ouder.
03. Toegangscontrole

Wij hebben nog geen informatie over eventuele maatregelen zoals een testplicht en/of vaccinatiebewijs voor toegang tot het Sterrenspektakel Outdoor.
Zodra hier meer over bekend is laten wij dit weten via deze website.

Bezoekers worden voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd. Bezoekers die zich verzetten tegen een visitatie wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegd.
Het dragen van een polsbandje is verplicht tijdens het evenement welke bij de ingang wordt verstrekt.

De landelijke en lokale overheid hebben besloten dat publiek bij het Dorpsfeest Warnsveld 2021 alleen wordt toegestaan als iedere bezoeker een vacinatiebewijs heeft (middels de CoronaCheck-app) of een negatieve sneltest kan overleggen. Doordat wij met Testen voor Toegang gaan werken mag de 1.5m afstand worden los gelaten!

Iedere bezoeker kan zich (vooralsnog kostenloos) laten testen bij een aangesloten testaanbieder die het dichtst bij je woonplaats is.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

04. Drank en etenswaren
Eigen dranken meebrengen is niet toegestaan. Tijdens het evenement mogen de plastic bekers niet mee naar buiten het evenemententerrein worden genomen.
05. Consumptiemunten
Drank en etenswaren kunnen worden betaald met munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, hier kan contant of met pinpas betaald worden. Gekochte munten kunnen het hele evenement worden gebruikt. Munten die eenmaal gekocht zijn, zijn niet meer inwisselbaar tijdens het evenement.
06. Geluidsniveau

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.
De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen. De bezoeker dient hiervoor zelf beschermende middelen mee te nemen.

07. Drugs en sterke drank
Het is niet toegestaan lachgas, drugs en/of sterke drank te gebruiken, voorhanden te hebben of te verhandelen. Bij constatering volgt verwijdering van het terrein.
08. Kleding
Het is niet toegestaan polariserende of intimiderende groepskenmerkende kleding te dragen.
09. Ongewenste intimiteiten
Het is verboden u schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten. Bij constatering volgt verwijdering van het evenemententerrein en word u overgedragen aan de politie.
10. Geluid- en/of beeldopnames
Het is verboden geluid- en/of beeldopnames te maken op het festivalterrein.
11. EHBO / hulpverlenende diensten
Op het terrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor medische aangelegenheden. Op het terrein lopen ook eerstehulpverleners rond. Ten alle tijden moeten de instructies van de hulpverlenende instanties opgevolgd worden. Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of (im)materiële schade.
12. Opvolgen aanwijzingen en instructies
Alle aanwijzingen van de organisatie die verband houden met deze regels dienen te worden opgevolgd. Bij strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. De beveiliging is er voor uw en onze veiligheid. Houd u aan de gestelde regels.
13. Klachten
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij onze directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt. In gevallen waarin bovengenoemd reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

sterrenspektakel

contact

Wilt u meer weten of in contact komen met de organisatie van het Sterrenspektakel mail dan naar sterrenspektakel@gmail.com

Contactgegevens:

Sterrenspektakel
Landweg 20
7231 BN Warnsveld
T: 06 141 20 335

Sterrenspektakel is een onderdeel van de Stichting Dorpsfeesten Warnsveld

onze sponsoren